12 september, 2017

Verkeerscampagne in Hoornaar

Campagne Hoornaar Veiliger

In het onderzoek, dat de Dorpsraad Bruisend Hoornaar in 2016 gedaan heeft naar de verkeersveiligheid in Hoornaar, waren er veel meldingen van te hard rijden. Daarom gaat in september 2017 de campagne Hoornaar Veiliger van start. In de maanden september en oktober 2017 zullen meerdere acties plaatsvinden. De acties zijn allen gericht op het verminderen van snelheidsovertredingen. Binnen de bebouwde kom van Hoornaar mag er 30 km/uur gereden worden. Inwoners hebben aangegeven, dat er vaak harder gereden wordt. De meeste meldingen betroffen de Dorpsweg in Hoornaar.

Acties in de campagne

De campagne bestaat uit meerdere onderdelen:

  1. Op 22 september 2017 start de campagne met een remwegdemonstratie. Een remwegdemonstratie is een spectaculair evenement om te laten zien welk effect verschillende snelheden hebben op de remweg van auto’s. De demonstratie geeft goed weer hoe belangrijk het is om binnen de bebouwde kom niet harder dan 30 km/uur te rijden. Meer informatie hierover kunt u lezen in het artikel Remwegdemonstratie in Hoornaar op 22-09-2017.
  2. In oktober 2017 zal de tweede actie plaatsvinden. Dit betreft een klikostickeractie. Huis-aan-huis zullen 30-km-stickers aangeboden worden aan de inwoners binnen de bebouwde kom van Hoornaar.
  3. Eind oktober 2017 zal de laatste actie plaatsvinden. Meer informatie over deze actie kunnen we op dit moment niet geven, maar de voorbereidingen hiervoor zijn al wel in volle gang zijn. Zo heeft een fotografe samen met volwassenen en kinderen foto’s gemaakt in het verkeer in Hoornaar. Ook hebben de Emté en De Tilgroep toegezegd deelnemers aan deze actie te willen sponsoren met versnaperingen.

Deelnemende partijen aan de campagne

Aan deze campagne wordt meegewerkt door de Dorpsraad Bruisend Hoornaar, Regio AV, gemeente Giessenlanden, politie Giessenlanden en Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast werken er ook meerdere inwoners en lokale ondernemers mee. Meerdere groepen van de basisscholen in Hoornaar zullen deelnemen aan de acties van deze campagne.

Doel van de campagne

De acties in de campagne worden ondernomen in de hoop, dat er minder hard gereden zal worden en het gevoel van verkeersveiligheid bij de inwoners zal toenemen. De eerder genoemde instanties en organisaties werken mee om de acties voor te bereiden en uit te voeren. Niet alleen zij, maar ook de inwoners en lokale ondernemers zetten zich in om deze campagne te laten slagen. Allen hebben hetzelfde doel voor ogen: een veiliger Hoornaar!