31 januari, 2017

Conceptnotulen van ALV d.d. 28-11-2016

Op 28 november 2016 was er een algemene ledenvergadering van de dorpsraad. De conceptnotulen kunt u hier lezen: notulen ALV 28-11-2016.
In de notulen wordt enige malen verwezen naar de Powerpointpresentatie van die avond: Powerpointpresentatie ALV 28-11-2016.

Aanvullende informatie

Straatverlichting

Tijdens de ALV werden er vragen gesteld over de straatverlichting. Er is inmiddels contact geweest met de gemeente Giessenlanden en het Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede. U kunt hierover meer lezen in het bericht Straatverlichting: gemeente nodigt uit tot melden.

Project ‘Hoornaar Veiliger’

Tijdens de bijeenkomst werd tevens meer informatie toegezegd over het project Hoornaar Veiliger. De lijst met punten, die voortgekomen is uit het gesprek met de verkeerskundige van de gemeente Giessenlanden, is te vinden in het bericht Nieuws over ‘Hoornaar Veiliger’.