26 oktober, 2017

Tweede verkeersactie van campagne Hoornaar Veiliger

Bijzondere verkeersactie in Hoornaar

Dinsdagmiddag 24 oktober 2017 vond er een originele verkeersactie plaats in Hoornaar. De actie heette “Te gast in Hoornaar”. Basisschoolkinderen en inwoners boden weggebruikers een speciaal voor Hoornaar gemaakte flyer aan. De weggebruikers werden gevraagd zich voortaan te gedragen als een gast op de wegen in Hoornaar. Een gast, die rekening
houdt met de maximaal toegestane snelheid en met de andere weggebruikers.

Flyer

De weggebruikers werden staande gehouden door politieagenten. Vervolgens gingen de kinderen en inwoners onder begeleiding van een campagneteam in gesprek met de weggebruiker. Uitgelegd werd waarom deze actie gehouden werd. Ook werden er voorbeelden gegeven van onveilige verkeerssituaties, die de kinderen en omwonenden zelf meemaakten.
Hierna kreeg de weggebruiker een sleutelhanger en een sticker van “Veilig Verkeer? Ik doe mee!”. Tevens werd er een flyer overhandigd, die met twee moeders uit Hoornaar en hun kinderen gemaakt was. In de flyer leggen de moeders uit wat zij en hun kinderen dagelijks ervaren in het verkeer in Hoornaar.
Tevens wordt in de flyer gevraagd of de weggebruiker wil meehelpen de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. De weggebruiker wordt gevraagd zich te gedragen als een gast op de weg, zijn snelheid in de gaten te houden en rekening te houden met de kinderen in het verkeer. Hiermee wordt hopelijk bereikt, dat mensen niet meer in de auto stappen met de gedachte snel van A naar B te rijden, maar met de gedachte een gast te zijn op de wegen in Hoornaar.
Hier kunt u de uitgedeelde flyer bekijken: Flyer Te gast in Hoornaar.

Nieuwe manier van rijden

De boodschap van deze actie was dus, dat weggebruikers in welk voertuig zij ook zitten, zich gedragen als een gast op de wegen in Hoornaar. Niet meer in de auto stappen met de gedachte snel naar de plek van bestemming te rijden, maar met de gedachte, dat men te gast is op de weg. Gehoopt wordt, dat dit de nieuwe manier van rijden wordt in ons dorp, niet alleen door passanten, maar ook door de eigen inwoners. Dan zorgen we met elkaar voor een veiliger Hoornaar!

Vele inwoners hielpen mee

Niet alleen werd er meegewerkt door de basisschoolkinderen en omwonenden, maar ook werkten er inwoners uit andere straten uit het dorp mee. Er werden helpende handen geboden bij het opzetten en afbreken van een tent, het verzorgen van de catering buiten, de aankleding van de locatie op de Dorpsweg alsook van Het Bruisend Hart, waar de startbijeenkomst plaatsvond. Het is geweldig, dat al deze mensen zich zo ingezet hebben voor het realiseren en soepel laten verlopen van deze verkeersactie!

Medewerking van instanties

Ook deze tweede actie van de verkeerscampagne vond plaats in samenwerking met vele partijen. Dankzij Regio AV, ROV Zuid-Holland, gemeente Giessenlanden, politie Giessenlanden en politie ALVI, Veilig Verkeer Nederland en de Dorpsraad Bruisend Hoornaar kon deze actie in deze omvang plaatsvinden. Regio AV en ROV Zuid-Holland financierden deze actie.

Lokale sponsoring

De Tilgroep en de Emté Hoornaar sponsorden de actie. De startbijeenkomst en het drinken in Het Bruisend Hart werden gesponsord door De Tilgroep. Ook het drinken op de Dorpsweg werd door De Tilgroep geleverd. De Emté sponsorde de actie, die van 15.00 uur tot 17.15 uur duurden, met grote koeken voor tijdens de startbijeenkomst en op de Dorpsweg. De Dorpsraad Bruisend Hoornaar sponsorde de huur van de tent en zakjes chips. Het bedrijf 22graden sponsorde de consumptiebonnen.

Geconcludeerd kan worden, dat velen in Hoornaar zich ingezet hebben om deze verkeersactie tot een succes te maken!

Foto’s

De foto’s van de actie “Te gast in Hoornaar” kunt u hieronder bekijken. De foto’s zijn gemaakt door Arie van Donk. Indien u op de eerste foto klikt, kunt u de foto’s op ware grootte bekijken.