Korte beschrijving van dit project

Dit project betrof de inventarisatie en bevordering van de verkeersveiligheid in het dorp Hoornaar.

Toelichting

Bij de Dorpsraad Bruisend Hoornaar waren er signalen binnen gekomen, dat inwoners van mening waren, dat er verkeersonveilige situaties in het dorp Hoornaar zouden zijn. Daarom werd besloten een onderzoek onder de inwoners van Hoornaar uit te voeren. Op basis hiervan werd een onderzoeksrapport geschreven.
Met de opgegeven onveilige verkeerssituaties hadden we drie doelen voor ogen: mogelijke latente verkeersproblemen opsporen, het zoeken van oplossingen en het bevorderen van het gevoel van verkeersveiligheid. De dorpsraad wilde namelijk niet alleen inventariseren welke zorgen omtrent verkeersveiligheid inwoners hadden, maar zich ook inzetten om met de gemeente en politie te kijken of en hoe deze situaties op te lossen zijn. Op die manier wilde de dorpsraad samen met de gemeente, politie en inwoners aan de slag voor een veiliger Hoornaar.

Uitgevoerd door:

 • Philomeen Breddels in samenwerking met:
  • Inwoners van Hoornaar
  • Lagere scholen van Hoornaar: CBS Samen op Weg en OBS Klim-op
  • Bestuursleden van de dorpsraad: Arie van Donk, Tonnie van Doorn en Arie de Leeuw,
  • Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV)
  • Gemeente Giessenlanden
  • Politie Giessenlanden
  • Veilig Verkeer Nederland

Wat is er gedaan?

 • Onderzoek naar de beleving van verkeersveiligheid onder inwoners van Hoornaar middels een huis-aan-huis verspreide vragenlijst.
 • De opgegeven onveilige verkeerssituaties resulteerden in een onderzoeksrapport, dat aangeboden werd in de raadsvergadering in maart 2016.
 • Het rapport alsook de opgegeven onveilige verkeerssituaties werden verstuurd naar de verkeerskundige van de gemeente Giessenlanden.
 • In september 2016 werd er door de verkeerskundigen van de gemeente Giessenlanden een concept-maatregeloverzicht toegestuurd.
 • Een gesprek met de verkeerskundige van de gemeente Giessenlanden, over de mogelijkheid van het uitvoeren van gewenste kleinere ingrepen, wat resulteerde in een lijst met 22 punten.
 • Het maatregelenoverzicht werd op 15 december 2016 in de raadsvergadering goedgekeurd.
 • Een gesprek met Ton Gruiters en Jilles Goedknegt van de politie Giessenlanden.
 • Meerdere gesprekken over de puntenlijst met verkeerskundigen van de gemeente, doordat er tweemaal een nieuwe verkeerskundige kwam. Uiteindelijk resulteert het in een definitieve puntenlijst aangaande de verkeersveiligheid in Hoornaar.
 • Een verkeerscampagne tegen snelheidsovertredingen in het najaar van 2017: een remwegdemonstratie, de actie Te gast in Hoornaar en een klikostickeractie. Aan de campagne werd meegewerkt door inwoners, schoolkinderen, Regio AV, gemeente, politie, dorpsraad en Veilig Verkeer Nederland. De verkeerscampagne kreeg van Veilig Verkeer Nederland het buurtlabel. Het resultaat van de campagne is te lezen in het artikel Mooi resultaat campagne Hoornaar Veiliger; minder hardrijders van Het Kontakt.